• Stel dat niet de actor, de organisatie, de ‘ik’ de basiseenheid van de samenleving is?
  • Stel dat juist de verbinding tussen actoren is de bouwsteen is?
  • Dát is de perspectiefwissel die wij voorstaan: Tot welke nieuwe vragen leidt dat en dus ook tot welke nieuwe antwoorden?

Wij richten ons op kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.
Daarbij ligt de focus op vier cruciale innovatiemissies:

  • Circulariteit & duurzaamheid
  • Voedsel & Water
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid & Veerkracht

“Ruimte voor innovatie door nieuwe verbindingen”

Wij dragen bij aan een rechtvaardige, inclusieve samenleving en een duurzame planeet.

Steeds op zoek naar mogelijkheden voor transactie-innovatie waardoor waardelekken kunnen worden vervangen door waardevolle verbindingen

TRANS-ACTIE: waardelekken vervangen door waardevolle verbindingen