• Stel dat niet de actor, de organisatie, de ‘ik’ de basiseenheid van de samenleving is?
  • Stel dat juist de verbinding tussen actoren is de bouwsteen is?
  • Dát is de perspectiefwissel die wij voorstaan: Tot welke nieuwe vragen leidt dat en dus ook tot welke nieuwe antwoorden?

Wij richten ons op kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.
Daarbij ligt de focus op vier cruciale innovatiemissies:

  • Circulariteit & duurzaamheid
  • Voedsel & Water
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid & Veerkracht

“Ruimte voor innovatie door nieuwe verbindingen”

Het doel van Stichting Transactieland is conform de statuten het beheren en het verder ontwikkelen van het gedachtengoed van transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen. Dat doen we door het bevorderen van het fundamenteel en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs op dit gebied. Wij zien dit als bron van innovatie en welvaart en we verwachten dat Nederland zijn rol als kennisleider op dit gebied verder kan uitbouwen en ontwikkelen.

We realiseren dit doel door het (doen) uitvoeren van praktische dienstverlening op het gebied van o.m. consultancy, opleiding en training en ‘new business’. Op dit moment is aan Waardevol Verbinden BV een licentie verstrekt voor het benutten van ons gedachtengoed. Hiervoor wordt een omzet-gerelateerde fee betaald.

Naast inkomen uit licente-fee’s verkrijgt Stichting Transactieland inkomsten uit donaties. Wij hebben een ANBI-status.

Ondersteuning onderzoekers

Wij ondersteunen op dit moment twee promovendi en beogen het netwerk van door ons ondersteunde promovendi en andere onderzoekers uit te breiden.

Seminars en colleges

Wij zijn beschikbaar voor bijdragen aan seminars, workshops e.d. die ons de gelegenheid geven dieper in te gaan op ons gedachtengoed.

Publicaties en media

Stichting Transactieland heeft vanaf haar oprichting geïnvesteerd in de ontwikkeling van een deugdelijke wetenschappelijke basis.

Samenwerking in onderzoek-programma’s

Stichting Transactieland zoekt actief samenwerking met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen in onderzoeksprogramma’s die vanuit onze doelstelling relevant zijn.

Werk- conferenties: ‘Ankerpunten in transities’

Stichting Transactieland ontwikkelt werkconferenties over ‘Ankerpunten in transities’.

VIDEO’s &
initiatieven

Stichting Transactieland ontwikkelt samen met Waardevol verbonden en andere partners initiatieven om beweging in het maatschappelijke domein op gang te brengen.

Culturele programma’s en uitwisseling

Stichting Transactieland heeft in de afgelopen jaren o.m. samengewerkt met de Hermitage aan de Amstel.
Wij hebben de Hermitage geholpen met het dichten van waardelekken in het proces van op- en afbouw van tentoonstellingen.

Wij staan open voor gesprekken met andere culturele instellingen om hen te ondersteunen.

TRANS-ACTIE: waardelekken vervangen door waardevolle verbindingen