“Leren”

We analyseren welke obstakels een goede samenwerking in de weg staan;

  • we gaan na waar waarde weglekt, hoeveel en waarom?
  • We stellen vast hoe de obstakels kunnen worden weggehaald
  • We rekenen: steeds blijkt een positieve businesscase

“Doen”

In de ‘koppelzone’ maken we praktische afspraken over waardevolle verbindingen vanuit de simpele vraag: ‘hoe gaan we met elkaar om?’

  • Vanuit drie aspecten: normatief, procedureel, technisch
  • En op drie niveaus: praktijkexperts, managers, bestuurders. Vanuit drie aspecten: normatief, procedureel, technisch
  • En op drie niveaus: praktijkexperts, managers, bestuurders

“Delen”

Wat werkt en wat niet werkt stellen we beschikbaar in een kennisbank:

  • Bottom-up oplossingen worden vaker gebruikt, daar waar het uitkomt
  • Delen wat al geleerd is: niet iedereen dezelfde, maar juist iedereen zijn eigen leercurve. Een ‘turbo op het leren, dus’.
  • Oplossingen die iedereen gebruikt worden standaarden, tot ze worden ingewisseld voor betere.