Transactieland: Missie

Transactieland ziet niet afzonderlijke bedrijven, organisaties, of actoren, maar juist de trans-actie tussen die actoren als basis van de samenleving, economie, cultuur en staat. Deze transactie moet een waardevolle verbinding zijn, dat wil zeggen een verbinding die elk van de betrokken actoren als een ‘plus’ ervaart.

Transactieland brengt professionals bijeen die in hun loopbaan allemaal hebben ondervonden dat de vraagstukken ván organisaties alleen kunnen worden opgelost in samenwerking tússen organisaties. Transactieland bundelt de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in concrete cases, zoals die op deze website worden getoond.

Wij zijn een not-for-profit stichting. De winst vanuit onze dienstverlening investeren wij in wetenschappelijk onderzoek naar vragen die zich voordoen vanuit het paradigma van de waardevolle verbinding.

Bestuur

  • Ellen Vervoort-Nijsen
  • Nanko Boerma
ing. Ellen Vervoort-Nijsen

Directeur bestuurder bij Stichting Transactieland.nl

drs. Nanko Boerma

Bestuurslid bij Stichting Transactieland.nl

Raad van Toezicht

  • Dick Scherjon
  • Paul Mosterd
  • Hans Kooiman
  • Erick Lücke
  • Willem de Jonge