Video’s

Neem je plek

Dit is een verslag van de presentatie van het boek van ‘Neem je plek, hoe acterende burgers de democratie vernieuwen’. In dit boek werkt Nanko Boerma uit hoe nieuwe spelregels voor de wijze waarop we in de publieke ruimte met elkaar omgaan er uit kunnen, of moeten zien vanuit één basisvraag: stel dat niet de afzonderlijke actor, maar de verbinding tussen actoren de bouwsteen van de samenleving is. Het doel van dit essay is het agenderen van het acterend burgerschap als een volgende stap op onze emancipatieladder.

Startworkshop ketensamenwerking

Hulp aan dak- en thuislozen is een belangrijk maatschappelijk knelpunt, waarbij een groot aantal verschillende partijen betrokken is. Deze video is een verslag van een workshop waarin – in de Vallei-regio rond Ede – met behulp van de koppelzone-aanpak de ketensamenwerking op het gebied van dak- en thuislozen is georganiseerd.

Samenwerking tussen bedrijven in koppelzones

In deze video, gemaakt in de Corona-periode, laat Ellen Vervoort zien hoe je de samenwerking tussen bedrijven en organisaties, die in ketens moeten samenwerken, vanuit de koppelzone-aanpak kunt verbeteren. Stichting Transactieland beschikt over het instrumentarium om organisaties die worstelen met samenwerking in de keten met andere partners te helpen.

BETERnu voor koppelzones in de zorg

Deze animatie laat zien hoe de koppelzone-aanpak kan werken in het domein van de zorg. Hoofdpersoon is ‘Anja’, die zorg nodig heeft, maar aanloopt tegen vele kastjes en muren. Met de koppelzone-aanpak kan Anja tijdig de zorg krijgen die nodig is.

Kim, circulair door logistiek

Stichting Transactieland is kennispartner van het lectorenplatform Logitimo (Logistieke toepassingen in maatschappelijke opgaven). Wij faciliteren het overleg van de lectoren die bij dit platform zijn aangesloten. Het platform heeft drie kernthema’s geformuleerd, w.o ‘Logistiek beweegt de Circulaire Economie’. Deze video laat zien op welke manier het platform hierover wil denken en handelen.

BETERnu voor koppelzones in de zorg

Deze animatie laat zien hoe de koppelzone-aanpak kan werken in het domein van de zorg. Hoofdpersoon is ‘Anja’, die zorg nodig heeft, maar aanloopt tegen vele kastjes en muren. Met de koppelzone-aanpak kan Anja tijdig de zorg krijgen die nodig is.

Initiatieven

AFGC

The Academy for Global Challenges (AFGC) proudly presents the Boot Camp Lab Circular Economy, a unique and inspiring business development program to empower a new generation of leaders to help achieving the transformation to a circular economy.
Stichting Transactieland is one of the founding partners of the Academy.

Snelkoppelen

We willen allemaal onderdeel zijn van een organisatie, keten of netwerk, die draait als een goed geoliede machine. Helaas is dat niet altijd het geval. In een ‘ketengame’ laten we zien hoe het wél kan. In de woorden van Paul Mosterd, plv directeur van de Hermitage Amsterdam: “Transactieland liet ons de waardelekken zien in ons ombouwproces tussen twee tentoonstellingen. Door die te dichten kwam substantieel geld vrij én we hebben minder stress en meer werkplezier..”

Beter Nu

Steeds opnieuw blijkt dat partijen in het sociaal domein moeite hebben om goed met elkaar samen te werken. Vaak zijn er budgettekorten en krijgen burgers niet de zorg krijgen waar ze wettelijk recht op hebben.. Het ‘ei van Columbus’ is dus: organiseer die samenwerking. Deze website laat zien hoe dat kan.

Koppelzones

Het koppelzone-concept is ontwikkeld door de stichting Transactieland.nl. Organisaties kunnen hiermee samen hun gezamenlijk proces permanent verbeteren. Deze website gaat kort in op het wat, het waarom en het hoe van koppelzones.

Veelbegaafd

Veelbegaafd geeft mensen met een meervoudig talent inzicht in eigen talenten en leert hoe deze anders ingezet kunnen worden. Middels diverse praktijkopdrachten én intensieve coaching wordt dé perfecte kandidaat gevormd voor het oplossen van complexe vraagstukken, zowel binnen een organisatie als organisatie overstijgende problematieken. Stichting Transactieland is samenwerkingspartner van dit initiatief.