VAN WAARDELEKKENDE NAAR WAARDE CREËRENDE KETEN

Waardelekken in ketens ontstaan zelden opzettelijk. Bijna altijd is het een opeenstapeling van kleine en grote foutjes:

 • afspraken die niet goed gemaakt zijn, of de niet worden nagekomen
 • niemand die er aandacht aan geeft
 • tot ze een “dat is nou eenmaal zo”-karakter krijgen

Het is niet moeilijk om van een waardelekkende keten een waarde creërende te maken. Wat je moet doen is:

 • de obstakels in de samenwerking er uit te halen, te beginnen met het grootste
 • doe aan continu verbeteren: na ieder grootste obstakel dat je oplost is er altijd weer een ander grootste obstakel.

Stichting Transactieland kan hiermee helpen:

Inhoud: in een waarde creërende keten bestaan er tussen de ketenpartners goede afspraken, die gedragen en nagekomen worden door alle partners en daarom effectief zijn; wij maken onderscheid tussen afspraken:

 1. ‘Tussen de muren’: wat spreken ketenpartners met elkaar af over afstemming van werk en informatie?
 2. ‘Binnen de muren’: hoe zijn de afspraken ‘tussen de muren’ binnen de organisaties van de ketenpartners vertaald in bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden?
 3. ‘Over de muren’: welke afspraken moeten worden gemaakt, die voor alle ketenpartners gelden?

Aanpak: Hoe begin je met het maken van afspraken en hoe hou je dat vol? Wij hanteren ons vier-fasen MARI-model:

 • Mobiliseren: iedereen kan beginnen met het opruimen van obstakels in ketens; wij hebben praktische aanpakken en werkvormen voor hoe je de verschillende partijen in een keten kunt mobiliseren;
 • Activeren: als je eenmaal een aantal medestanders hebt gevonden om je keten te verbeteren, dan hebben wij praktische instrumenten om sámen de problemen in de keten in beeld te brengen en de omvang van de waardelekken te bepalen;
 • Regisseren: Als je de samenwerkings-obstakels en de schade goed in beeld hebt wordt het tijd om ze systematisch en voortdurend op te ruimen; wij instrumenten om dit proces van continue verbetering gaande te houden;
 • Innoveren: een keten de zich van waarde lekkend naar waarde creërend heeft ontwikkeld is ook in staat nieuwe uitdagingen op te pakken. Wij beschikken over de manieren waarop je als keten gezamenlijk tot innovatie komt.

Ruimte: het maken van deze afspraken doe je niet in luchtledig. Daar is een ruimte voor nodig. Dat is de ‘koppelzone’. De koppelzone is de omgeving waarin systematisch de ‘Hoe gaan we met elkaar om?’-vraag wordt gesteld;

De koppelzone:

 • Brengt met dat oogmerk respectievelijk praktijkexperts, managers en bestuurders van de in de keten deelnemende bedrijven en organisaties bij elkaar elkaar
 • Is de omgeving waarin zij ‘Hoe gaan we met elkaar om?”-vraag telkens vanuit drie invalshoeken stellen en beantwoorden: normatief, procedureel en technisch;
 • Creëert daarmee een vaste set van binnen de hele keten gedragen afspraken die worden nagekomen en – waar nodig – bijgesteld.