Werken met Transactieland

‘Samenwerken: tja, dat is heel vanzelfsprekend (zolang het maar niet met die ander hoeft).’

Herken je dat? Je dacht toch dat je duidelijke afspraken met die andere partij had gemaakt, maar ze houden zich er niet aan. Het werkt niet. Verwijten blijven over en weer gaan. De vraag is: De vraag is hoe verander je dit? Nieuwe afspraken maken? Ze nóg beter op papier zetten? Nóg eens de zaak escaleren? Er maar een beetje omheen proberen te werken?

Stichting Transactieland, het kennisinstituut voor transactie-innovatie, zoekt associates die deze uitdagingen aan willen gaan met behulp van de door ons ontwikkelde methoden en modellen.

Ben jij die verbinder die zich stoort aan het gebrek aan samenwerking waardoor werkplezier, kwaliteit en geld verloren gaat? Neem dan nu contact ons op en laten we kijken hoe wij elkaar verder kunnen helpen!

Contact

T:  +31 (0)20 416 10 35
M: info@transactieland.nl
Entrada 100
1114 AA, Amsterdam-Duivendrecht

Postbus 94075
1090 GB Amsterdam

De Stichting Transactieland.nl is ingeschreven in Handelsregister onder nummer 34217746.

De Stichting is door de fiscus erkend als ANBI-stichting en heeft als RSIN-nummer 8141.60.074

Doelstelling

Doelstelling van de stichting is het beheren en het verder ontwikkelen van het gedachtengoed van transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.

Beloningsbeleid

Bestuurders van de stichting genieten statutair geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen eveneens geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vergoeding van eventueel gemaakt onkosten door bestuurders en leden van de Raad van Toezicht is mogelijk binnen het kader normen en procedures de daarvoor in het Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen.

Doelstelling en beleid
Stichting Transactieland

  • Klik hier voor het beleidsplan van 2022-2025
  • Klik hier voor het beleidsplan van 2021-2024
  • Klik hier voor het beleidsplan van 2020-2023

Jaarverslag en balans

Op deze pagina worden de jaarrekeningen en jaarverslagen van de stichting Transactieland.nl gepubliceerd:

  • Klik hier voor jaarrekening 2021
  • Klik hier voor jaarrekening 2020
  • Klik hier voor jaarrekening 2019
  • Klik hier voor jaarrekening 2018
  • Klik hier voor jaarrekening 2017

De stichting publiceert jaarlijks een verslag van de uitgevoerde activiteiten. In het jaarverslag 2019 wordt een overzicht gegeven van het totaal van activiteiten van de stichting vanaf haar oprichting.

  • Klik hier voor het jaarverslag 2019.