Bouwen aan effectieve ketens

Effectieve ketens zorgen voor:

  • Meer kwaliteit van product of dienst
  • Meer tevredenheid van de klant
  • Meer werkplezier van de professionals
  • Minder kosten

Om dit te bereiken:

  • Benut de kwaliteit van deelnemers
  • Organiseer de ‘koppelzone’ (tussenruimte) vanuit de vraag: ‘hoe gaan wij hier eigenlijk met elkaar om?’
  • Invalshoeken: normatief, procedureel, technisch
  • Niveaus: praktijkexperts, managers, bestuurders
  • Werk in de koppelzone steeds in een gefaseerd ontwikkelingsmodel naar een operationeel ongestoord proces.