Meer over: Nanko Boerma

Wij mensen kunnen spelen én handelen. In ons spel kunnen we ons onze omgeving anders voorstellen dan hij is. In ons handelen kunnen we die gespeelde werkelijkheid realiseren. De vraag die mij al lang bezig houdt is deze: ‘stel dat de niet de individuele actor -de afzonderlijke organisatie, of ‘ik’ – maar de ‘verbinding’ tussen actoren de basis-bouwsteen van de samenleving is?’ Mijn vermoeden is dat dat tot níeuwe vragen en antwoorden kan leiden die kunnen bijdragen aan de oplossing van bestáánde problemen. Ik ben enorm blij dat ik onderdeel ben van een team dat juist op deze manier naar de wereld wil kijken.

In veel van de projecten die ik heb geleid op het snijvlak van beleid, bestuur en ICT, zag ik dat er in de ketens van organisaties die samen onze producten en diensten maken grote ‘waardelekken’ zitten: te hogere kosten dan nodig, lagere kwaliteit dan mogelijk en te weinig werkplezier voor medewerkers. Dat praktisch aanpakken is mijn ‘drive’.