RAAD VAN TOEZICHT

Dick Scherjon

In al zijn functies heeft ondernemerschap bij Dick (1955) altijd een rol gespeeld. Eerst als projectleider bij “de Baak” en nadien respectievelijk als hoofd MKB bij KPMG en als innovatiemanager MKB bij Rabobank. Dick koppelt en verbindt: als reserve-kolonel werkt Dick bij Defensie om capaciteiten (mensen/materieel) vanuit de samenleving aan de krijgsmacht te verbinden (‘de adapatieve krijgsmacht’). Als adviseur van de RvB van de Rabobank was hij mede verantwoordelijk voor de verbinding van de financiële sector met het parlement. Dick is als toezichthouder ook verbonden aan Instituut Clingendael – Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen.

Paul Mosterd

Paul is plv. Directeur en Hoofd Communicatie, Educatie en Marketing van De Nieuwe Kerk op de Dam en de Hermitage aan de Amstel, twee belangrijke culturele instituten in Amsterdam. Eerder was hij Hoofd Communicatie en Marketing bij het Stedelijk Museum Amsterdam, lid van de directie van CPNB, het marketing- en communicatie-bureau van de Nederlandse boekenwereld, bij DutchCulture en bij de Stichting Lezen & Schrijven. Paul is gastdocent bij de Antwerpse School voor Management, de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam.

Hans Kooiman

Hans Kooiman studeerde Bedrijfskunde aan de HTS in Alkmaar en Sociologie (Organisatie en Beleid) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte achtereen volgens in diverse operationele/logistieke en IT functies. Bijvoorbeeld als Director Operational Plan Management bij het Operations Control Center KLM, Director Operations, Planning and control van KLM Cityhopper, VP Information Management Organization van Ground Services KLM, VP Operations Informations Services van AF en KLM. Momenteel werkt hij als VP Flight Tactical Services van de Divisie Flight Operations KLM. Daar is hij verantwoordelijk voor air trafffice management. De afdeling houdt zich bezig met optimale inzet van luchtruim- en luchthavencapaciteit (strategisch/taktisch/operationeel), dit tegen zo laag mogelijke kosten en door gebruik van innovatieve/digitale middelen.

Eric Lücke

Vanuit zijn rol als Executive VP direct HQ betrokken in de CIO/COO, CDO & CFO/Financial risk en Assurantie (tribe)domeinen van de Rabobank. Heeft (M&A) opdrachten in California, Mumbai, Shanghai en London gedaan. Aan de hand van zijn persoonlijke Leitmotiv zoekt hij in het vernieuwen van een organisatie de balans door het persoonlijk verbinden van Body & Mindset van team members. Zijn ervaring is gevormd door een mix van een Sportfysiologie-, Innovatie- , Leadership en Bedrijfskunde opleidingen. Een organisatie bouwen op basis van vertrouwen en samenwerken is waar ik Eric voor gaat. Het verbinden van mensen, ideeën, innovaties en organisaties is zijn toegevoegde waarde.

Willem de Jonge