Delen is vermenigvuldigen: partijen die goed samenwerken realiseren ieder voor zich samen meer;

Creëer ruimte: organiseer omgevingen waarin partijen afspreken hoe ze met elkaar omgaan om tot goede resultaten te komen

Werk volgens het principe van permanente verbetering aan het vervangen van waardelekken door waardevolle verbindingen: inventariseer waar de waarde weglekt; pak eerst het grootste lek aan en richt je dan op het volgende grootste lek.

Wij richten ons op kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van transactiemanagement, de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.

Daarbij ligt de focus op vier cruciale innovatiemissies:

  • Circulariteit & duurzaamheid
  • Voedsel & Water
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid & Veerkracht

Licentie voor het ge-bruik van het ons ge-dachtengoed is ver-strekt aan Waardevol Verbinden BV

Waardevol Verbinden BV heeft van Stichting Transactieland een licentie verkregen voor het benutten van het totaal van het gedachtengoed van de stichting in praktische dienstverlening aan klanten. Waardevol Verbinden BV begeleidt praktijkexperts, managers en bestuurders bij het effectief mobiliseren, activeren, regisseren en innoveren van de samenwerking in ketens zodat er een flexibel en schaalbaar platform ontstaat: www.waardevolverbinden.nl

Waardevol Verbinden BV betaalt voor deze licentie een vergoeding van 10% van haar omzet.

“Ruimte voor innovatie door nieuwe verbindingen”

Of het nu gaat om de transitie naar een circulaire economie, hi-tech innovaties, of het verbeteren van dagelijkse processen: vernieuwingen die hout snijden zijn nooit het werk van eenlingen. Alleen in verbinding ontstaat innovatie.
Elkaar snel vinden en effectieve afspraken maken is cruciaal. Dat gaat niet vanzelf. Transactieland ontwikkelt concepten, aanpakken en werkvormen:

  • ‘binnen de muren’: hoe spoor je waardelekken binnen je eigen organisatie op en dicht je deze; hoe zorg je dat je klaar bent voor waardevolle verbindingen met externe ketenpartners?
  • ‘tussen de muren’: hoe kunnen bedrijven en organisaties snel afspraken maken, waardoor ze goed in de keten kunnen samenwerken?
  • ‘over de muren’: welke afspraken moet je maken waar alle ketenpartners zich aan houden?

Zo ontstaan nieuwe diensten, producten en processen. Uit deze praktijkervaring ontstaan ook steeds weer nieuwe probleemstellingen. Dat is de basis voor nieuw onderzoek. Stichting Transactieland programmeert dit onderzoek, participeert daarin en zoekt naar funding. Zo maken we steeds nieuwe ruimte voor innovatie.

TRANS-ACTIE: waardelekken vervangen door waardevolle verbindingen